dinsdag 21 februari 2023

Carnaval

De laatste dag voor de krokusvakantie kwamen de kinderen verkleed naar school. We vormden één grote stoet met alle leerlingen van onze school. De grote kinderen namen een jonger kind bij de hand. We wandelden langs Bolt, Rozemarijn en Leiehome. Op school stonden ons enkele enthousiaste ouders op te wachten.