zaterdag 14 maart 2020

Vanaf maandag 16 maart gelden er nieuwe maatregelen - lessen worden geschorst en er wordt NOODopvang voorzien


Alle lessen worden geschorst en er wordt noodopvang voorzien. 

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?
Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien (zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid)) of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.
Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie.... We proberen de kinderen in zo klein mogelijke groepen onder te brengen.
Deze maatregel gaat in vanaf maandag 16 maart en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.  
De school is elke werkdag open van 07.00 uur tot 18.30 uur en op woensdag van 07.00 tot 16 uur.
Kosten voor de opvang tijdens de gewone schooluren zijn er uiteraard niet. Voor de eventuele voor – en naschoolse opvang en middagtoezicht blijven de normale tarieven van toepassing.
Deze week (16 t.e.m. 20 maart) worden er nog warme maaltijden voorzien. Vanaf maandag 23 maart brengt elke leerling die in de opvang is zijn eigen lunch mee.
Geplande leeruitstappen, oudercontacten, schoolactiviteiten, … worden tot en met 3 april allemaal geannuleerd.  

Concreet voor onze school houden de nieuwe richtlijnen in:
-          De noodopvang gaat normaal door in Don Bosco, Kloosterstraat 6C te Drongen, dus de wijkafdeling (De Berenboot, Kerkstraat 43 te Landegem) wordt gesloten tot en met 3 april. Dit om organisatorische redenen.
-          Om te kunnen inschatten hoeveel kinderen er aanwezig zullen zijn op school gedurende deze 3 weken, vragen wij u om het online formulier in te vullen via de link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfok7NTWn4L5SL_1tBd2T4Za3gXc9uh76ewOYSp31pil12lXw/viewform?usp=sf_link   liefst voor maandag 16 maart zodat we de noodopvang zo veilig en goed mogelijk kunnen organiseren.
-          Voor- en naschoolse opvang zie hierboven.
-          Er zijn deze week nog warme maaltijden of soep. Gelieve vanaf maandag 23 maart een eigen lunchpakket te voorzien.
-          De voor- en naschoolse opvang vindt plaats op onze school ‘ Don Bosco’.
-          De lessen gaan niet door, de kinderen worden door leerkrachten opgevangen. 


Als schoolteam zullen we ons ook bezinnen over de gemiste leerstof. We zullen nagaan welke leerstofelementen echt essentieel zijn in functie van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen. We willen u echt garanderen dat wij ons uiterste best zullen doen opdat uw kind(eren) geen nadelige gevolgen zal ervaren door deze drastische maatregelen in het belang van de volksgezondheid.


Wat kan er ondertussen wel gebeuren?
Aangezien nieuwe leerstof niet kan aangebracht worden, raden wij wel aan om dagelijks bewust tijd te maken om te oefenen. Daarom zal elke leerkracht lager onderwijs wekelijks een oefenpakket samenstellen dat u via mail zal ontvangen. Indien u niet in de mogelijkheid bent dit af te printen, dan kan u de bundel tevens tijdens de schooluren (08.30 uur – 15.30 uur) ophalen op het secretariaat. Wij gunnen onze leerkrachten hiertoe de nodige tijd om dit degelijk voor te bereiden zodat u tegen ten laatste dinsdagnamiddag 17/03 een eerste mail van de leerkracht zal ontvangen.
Tijdens de schooluren kan u de leerkracht via mail contacteren voor eventuele vragen met betrekking tot de voorgestelde oefeningen.
Met algemene vragen en/of bezorgdheden kunt u altijd terecht bij de directie.

Via de schoolwebsite, mails en/of Facebook houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.


Wat kan je als ouder doen?
Blijf vooral rustig maar alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

   
Meer informatie?
-          Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
-          Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.
-          Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

Wees voorzichtig, houd rekening met de adviezen vanuit de overheid, … de gezondheid van ons allen komt nu op de eerste plaats! Laat ons vooral hopen dat het coronavirus kan ingedijkt worden door deze maatregelen.

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam
Don Bosco Baarle en De Berenboot.