zondag 14 maart 2021

Bednet is een organisatie die ervoor zorgt dat kinderen die langdurig afwezig zijn thuis de les live mee kunnen volgen. Iedere jaar steunen we dit initiatief door in onze pyjama naar school te komen.Ook de juffen en meesters deden mee.