dinsdag 24 november 2020

SINTERKLAAS MOET IN QUARANTAINE ! 

OEI , wat nu ?

We gingen in gesprek met de kleuters 

en de kinderen van het 1ste en 2de leerjaar !

" Wat is quarantiane ? "

" Waarom moet Sinterklaas in quarantaine ? " 

" Hoe kunnen we het oplossen ? "

Enkele ideeën :

Pakjes bestellen online.
De pakjes laten komen met de postbode
Een tafereel die nu zeer gekend is. 
ONLINE BESTELLEN EN DE POSTBODE BRENGT HET!

OF 

EEN HULPSINT ( juf of meester van onze school )Juf Jelte wil HULP SINT ZIJN!
Maar dat kan zomaar niet!
Kan ze wel een goede hulp Sint zijn.

Maar wat moet een hulp SINT kunnen !!!

Alle kinderen helpen mee zoeken :


Op het dak lopen! 
Hulp Sint probeert het ....
MMM , gelukt !
Een ander idee van een kapoen!
Pakjes geven
Gelukkig kon juf Rien goed toveren!

De emmer werd een pakje.
Hulp SINT mocht het pakje overhandigen aan een kapoen.
OEF , HET LUKTE VLOT !
Een ander goed idee van een kapoen !
PAARDRIJDEN !
Maar, we hebben geen paard.
Weer haalde juf Rien haar toverkracht naar boven.
En , echt weer!
De bezem werd een PAARD!

Hulp Sint mocht op het paard rijden!
Maar oei!!!


Hulp SINT was bang!
Even het paard aaien!
Dat lukte vlot.Maar op het paard rijden. 
Dat was een ander verhaal!
Hulp SINT wandelde naast het paard

Het zal nog even oefenen worden om te paard te rijden hulp Sint Jelte!


Hulp Sint heeft nog even tijd om  een echte HULP SINT te worden !
We zongen nog samen het lied : " Zie ginds komt de stoomboot ... "


Volgende week komen we terug samen en zien we of HULP SINT de SINT kan helpen.
En dan tellen we af naar vrijdag , 4 december.
Dan komt de Sint op bezoek op school of is het hulpSINT die onze Sint mag helpen.

Het verhaal van HULPSINT  wordt vervolgd!