Schoolbestuur

Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in een school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. ons schoolbestuur is de Organisatie Broeders van Liefde, gevestigd in de Stropstraat 119 te 9000 Gent.
Ons schoolbestuur wordt als volgt verpersoonlijkt:
Gedelegeerd bestuurder: dhr. Koen Oosterlinck.

Gemandateerde van het schoolbestuur:
Yves Demartelaere, voorzitter interne beroepscommissie

Congregationele pedagogische begeleiding:
Deze staat als team van pedagogische begeleiders in voor de sector gewoon onderwijs (2,5 tot 20 jaar)met elk een eigen focus.